وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

تماس با ما


اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی : تهران، خیابان آزادی، بین خیابان خوش و بهبودی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طبقه سوم(اداره کل بازرسی کار)

متقاضی محترم، چنانچه هر سوالی در خصوص نحوه چگونگی انجام کار دارید می توانید از اینجا (لیست کانون های ایمنی) و یا اینجا (لیست کانون های کارفرمایی) به لیست کانون های مربوطه مراجعه نماید و موارد خود را با آنان مطرح نمایید.