وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان غربیتکابشرکت لوله کشی گاز افشار نپتا 2381398/05/091400/05/09
2 اردبیلپارس‌آبادصفا گستر مغان 13211398/09/111400/09/11
3 اردبیلپارس‌آبادبهرنگ ساز شکوفای مغان 14911398/02/301400/02/30
4 اردبیلپارس‌آبادتابان ابنیه کوپال 24711398/07/141400/07/14
5 اردبیلپارس‌آبادمغان گار کهن 11361398/04/271400/04/27
6 اردبیلپارس‌آبادفناوری عمران سازه موقان 14151397/12/221399/12/23
7 اردبیلپارس‌آباددیار نیروی ارس 19751398/03/011400/03/01
8 اردبیلپارس‌آبادآذر فراز مغان 17181398/07/111400/07/11
9 اردبیلپارس‌آبادتجهیز کانال ارس 9101397/05/021399/05/03
10 اردبیلپارس‌آبادمغان دشت 18971397/12/221399/12/23
12345678910...