وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیعجب‌شیرارکان بنای اریکه 5381397/01/271399/01/28
2 آذربایجان شرقیعجب‌شیرشنال بتن شیز 2801397/05/151399/05/16
3 آذربایجان شرقیعجب‌شیرراه وساختمانی سازه های غشائی 2271397/02/161399/02/17
4 آذربایجان شرقیعجب‌شیرآذین سانای برق آرمان 4901398/11/291398/05/14
5 اصفهاننطنزمهندسی ویلا سازان نطنز 5571397/02/151399/02/16
6 ایلامایوانژرف اندیش کار ویژن 64191398/10/011400/10/01
7 ایلامایوانبحر گستران سومارغرب 4721397/07/021399/07/03
8 ایلامایوانمهندسی ورنا نیرو غرب 5261398/09/301400/09/30
9 تهرانورامینسهند مهر دنا 4068771398/12/041400/12/04
10 تهرانورامینفرازپیشگان وارنا 29801398/12/041400/12/04
12345678910...