وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیمیانهآباد پیام انور 16301396/07/231398/07/23
2 آذربایجان شرقیمیانهسنگین پیمان آذر 11171397/04/171399/04/18
3 آذربایجان شرقیمیانهآراز نور افروز 16001396/06/201398/06/20
4 اصفهانتیران و کرونسازه گستر مرغاب 1991398/02/031400/02/03
5 اصفهانسمیرمهماهنگ سمیرم 1681397/02/151399/02/16
6 بوشهرکنگانپارس دریای کنگان 6711396/02/141398/02/14
7 چهارمحال و بختیاریفارسانایل راه زردکوه 5511396/10/181398/10/18
8 چهارمحال و بختیاریفارسانپویش گلال میزدج 11061398/01/171400/01/17
9 چهارمحال و بختیاریفارسانپارسان پی فارسان 14641397/04/231399/04/24
10 چهارمحال و بختیاریفارسانراه و ساختمان بردا 361396/10/171398/10/17
12345678910...