وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان غربیمیاندوآبراه پل بنای سهند 14621398/12/171400/12/16
2 آذربایجان غربیمیاندوآباراز یول زرینه 26851398/02/041400/02/04
3 آذربایجان غربیمیاندوآبفن آوران جغاتو 29831397/11/181399/11/19
4 آذربایجان غربیمیاندوآباوبا آفرین 5371398/04/261400/04/26
5 آذربایجان غربیمیاندوآبسازه حایل 9371398/12/171400/12/16
6 آذربایجان غربیمیاندوآبراه و ساختمانی امین سازه آجرلو 26401398/04/241400/04/24
7 آذربایجان غربیمیاندوآبعمران گران آذربایجان 22111398/09/091400/09/09
8 آذربایجان غربیمیاندوآبشهر آذین بنا 16571398/02/041400/02/04
9 آذربایجان غربیمیاندوآبخدماتی مسافرتی مهرورزان ایمن سفر آذران 23581398/04/241400/04/24
10 آذربایجان غربیمیاندوآبکارورزان سبلان آذربایجان 9531397/10/091399/10/10
12345678910...