وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیبنابپرند آب سهند 11921395/11/261397/11/25
2 آذربایجان شرقیتبریزآیدین کنترل آذربایجان 376501397/02/241399/02/25
3 آذربایجان شرقیتبریزصاف آب سازه 359731396/06/281398/06/28
4 آذربایجان شرقیتبریزخاک بهسازان آلوارس 364341395/12/111397/12/10
5 آذربایجان شرقیتبریزآذرپایاپی 164991396/06/161398/06/16
6 آذربایجان شرقیتبریزآرک بتن تبریز 380931396/05/251398/05/25
7 آذربایجان شرقیتبریزشرکت رهسرا - سهامی خاص 62411396/01/191398/01/19
8 آذربایجان شرقیتبریزشرکت ساختمانی لیمیت 8171395/09/221397/09/21
9 آذربایجان شرقیتبریزشرکت تبریز گلرخ 93571395/09/011397/08/30
10 آذربایجان شرقیتبریزسیویل سازه اذر اب 360921395/09/221397/09/21
12345678910...