وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان غربیتکابشرکت لوله کشی گاز افشار نپتا 2381398/05/091400/05/09
2 اردبیلپارس‌آبادمغان دشت 18971397/12/221399/12/23
3 اردبیلپارس‌آبادفنی و مهندسی دقیق پرتو مغان 19771398/06/301400/06/30
4 اردبیلپارس‌آبادسحرآشنای پارس آباد 2141398/07/111400/07/11
5 اردبیلپارس‌آبادفناوری عمران سازه موقان 14151397/12/221399/12/23
6 اردبیلپارس‌آبادصدف عمران ماندگار شمالغرب 21981398/03/261400/03/26
7 اردبیلپارس‌آباد مالک 1397/03/121399/03/13
8 اردبیلپارس‌آبادتاسیساتی و فنی مهندسی موعودبرق مغان 12551396/08/271398/08/27
9 اردبیلپارس‌آباددیار نیروی ارس 19751398/03/011400/03/01
10 اردبیلپارس‌آبادتجهیز کانال ارس 9101397/05/021399/05/03
12345678910...