وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیتبریزشرکت پارس ساختار 28921396/11/291398/11/29
2 آذربایجان شرقیتبریزآذران پویای تبریز 134021397/01/261399/01/27
3 آذربایجان شرقیتبریزفراز سیال سهند 372641396/12/151398/12/16
4 آذربایجان شرقیتبریزابتکار آسایش تبریز 199351396/09/071398/09/07
5 آذربایجان شرقیتبریزسبز تابان تبریز 184241396/09/141398/09/14
6 آذربایجان شرقیتبریزمهندسین قیزل سبلان 167711396/04/181398/04/18
7 آذربایجان شرقیتبریزآلتین تونقال 105631396/05/251398/05/25
8 آذربایجان شرقیتبریزنت پرداز آذر 271831397/08/231399/08/24
9 آذربایجان شرقیتبریزافراتوان آرال 384411397/07/301399/08/01
10 آذربایجان شرقیتبریزآنیل بنیان شهر 397091396/05/071398/05/07
12345678910...