وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیجلفاراه بران صنعت ارس 53231395/11/261397/11/25
2 آذربایجان شرقیسرابمهر اندیش هریس 9971395/09/011397/08/30
3 آذربایجان شرقیسرابسیال صنعت برتر سراب 8601396/06/201398/06/20
4 آذربایجان شرقیسراب امراله 1396/08/141398/08/14
5 آذربایجان غربیبوکانکارآب سازه بوکان  13451395/08/181397/08/17
6 آذربایجان غربیبوکانشرکت ساختمانی و تاسیساتی جویاب سازند اهورا 12781395/12/221397/12/21
7 آذربایجان غربیبوکانشرکت تابلو برق شریف 9681397/03/031399/03/04
8 آذربایجان غربیبوکانپاک طلعت کاران اراک 3671396/09/161398/09/16
9 اردبیلپارس‌آبادشرکت سحرآشنای پارس آباد 2141395/12/071397/12/06
10 اردبیلپارس‌آباداستقامت سازه مطلق 7151395/12/071397/12/06
12345678910...