وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیتبریزبناگسترآذربایجان 147521396/11/241398/11/24
2 آذربایجان شرقیتبریزاساس طرح آذر 345971397/04/171399/04/18
3 آذربایجان شرقیتبریزپایاطرح تبریز 154391397/08/231399/08/24
4 آذربایجان شرقیتبریزشرکت فنی مهندسی آذریوردسال 176261396/06/071398/06/07
5 آذربایجان شرقیتبریزشرکت برج زرین تبریز 136331396/11/091398/11/09
6 آذربایجان شرقیتبریزموسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم آوران پردیس 15891397/11/271399/11/28
7 آذربایجان شرقیتبریزشالوده راه سهند 375161397/10/031399/10/04
8 آذربایجان شرقیتبریزاذر ارکان سازه 148091396/01/191398/01/19
9 آذربایجان شرقیتبریزآذر ره آب سهند 272851396/12/161398/12/17
10 آذربایجان شرقیتبریزدرستکار فعال 70721396/01/191398/01/19
12345678910...