وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیمیانهآراز نور افروز 16001396/06/201398/06/20
2 آذربایجان شرقیمیانهسنگین پیمان آذر 11171397/04/171399/04/18
3 آذربایجان شرقیمیانهآباد پیام انور 16301396/07/231398/07/23
4 اصفهانتیران و کرونسازه گستر مرغاب 1991398/02/031400/02/03
5 اصفهانسمیرمهماهنگ سمیرم 1681397/02/151399/02/16
6 چهارمحال و بختیاریفارسانجهان نیرو گوجان 11881398/03/261400/03/26
7 چهارمحال و بختیاریفارسانسروش مهر چهارمحال 7931396/10/171398/10/17
8 چهارمحال و بختیاریفارسانعمرانی تأسیساتی فولاد دژ میزدج 1861397/02/251399/02/26
9 چهارمحال و بختیاریفارسانپویش گلال میزدج 11061398/01/171400/01/17
10 چهارمحال و بختیاریفارسانراه و ساختمان توفنده پیمان 4199951398/03/261400/03/26
12345678910...