وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیورزقانشرکت زراندیش ورزقان 711396/03/071398/03/07
2 آذربایجان شرقیورزقانطرح ریزان برج تبریز 169011396/05/121398/05/12
3 آذربایجان غربیسلماسدیلمان چالش آذربایجان 10781397/03/131399/03/14
4 اصفهانسمیرم سفلیفنی و مهندسی پارس صنعت بر ق اسپادانا 3321396/04/081398/04/08
5 اصفهانفریدنپارس نوید کار سپاهان 11991396/01/201398/01/20
6 اصفهاننطنزمهندسی ویلا سازان نطنز 5571397/02/151399/02/16
7 اصفهانکاشانمهندسی روزفنون کاشان 11451397/02/151399/02/16
8 اصفهانکاشانپاریز طرح ساخت 49781396/07/251398/07/25
9 اصفهانکاشاندرم 3171396/11/161398/11/16
10 اصفهانکاشانشرکت چهل حصاران کویر 21001396/10/261398/10/26
12345678910...