وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیبنابپرند آب سهند 11921395/11/261397/11/25
2 آذربایجان شرقیتبریزآیدین کنترل آذربایجان 376501397/02/241399/02/25
3 آذربایجان شرقیتبریزنی سار گاز تبریز 323371396/03/081398/03/08
4 آذربایجان شرقیتبریزآذرسیماب 40351396/07/191398/07/19
5 آذربایجان شرقیتبریزسیوند کاران تبریز 238431397/03/071399/03/08
6 آذربایجان شرقیتبریزراهگشایان علم وصنعت آذربایجان 282121397/07/121399/07/13
7 آذربایجان شرقیتبریزآلتین راه سهند 297361396/12/211398/12/22
8 آذربایجان شرقیتبریزشکوفه اندیشان تبریز  303071396/01/191398/01/19
9 آذربایجان شرقیتبریزنهند الکتریک آذربایجان 334621396/04/191398/04/19
10 آذربایجان شرقیتبریزعمران تکامل تبریز 105291396/04/171398/04/17
12345678910...