وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست گواهینامه های منقضی شده

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 اصفهانخمینی‌شهررعد گوشای بختیاری  1394/05/041396/05/04
2 اصفهانخمینی‌شهرنور نیروی بختیاری  1394/04/091396/04/09
3 اصفهانخمینی‌شهرتندیس سازه اشتاد 13311394/11/291396/11/29
4 بوشهرکنگانمحور صنعت پارس ایمن 15871395/02/281397/02/27
5 بوشهرکنگانپیشگام زرین صنعت جنوب 19631395/02/281397/02/27
6 چهارمحال و بختیاریفارسانسپیده بهار دشت لاله 8731395/07/281397/07/27
7 چهارمحال و بختیاریفارسانمحور سازان بام گستر  9661395/03/041397/03/03
8 چهارمحال و بختیاریفارسان احترام 1395/02/221397/02/21
9 چهارمحال و بختیاریفارسانشفق گستر فارسان 8671395/08/251397/08/24
10 خراسان رضویسرخسآیندگان نیرو سرخس  1394/07/141396/07/14
12345678910...