وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست گواهینامه های منقضی شده

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیبنابپرند آب سهند 11921395/11/261397/11/25
2 اردبیلپارس‌آباد رسول 1395/03/041397/03/03
3 اردبیلپارس‌آباد کریم 1395/04/211397/04/20
4 اردبیلپارس‌آباد عارف  1395/03/041397/03/03
5 اردبیلپارس‌آباد عارف  1395/03/261397/03/25
6 اردبیلپارس‌آبادشرکت پیشگامان توسعه نوین سافیر 2481395/04/211397/04/20
7 اصفهانمبارکهفولادآذرمشاهیرمبارکه 4502511394/05/041396/05/04
8 اصفهانمبارکهبهساز گستر طالخونچه  10711395/02/191397/02/18
9 اصفهانمبارکهشرکت مهراندیشان فعال  1394/05/041396/05/04
10 اصفهانمبارکهشرکت فنی مهندسی فرهنگ ماشین نصف جهان 17021394/05/071396/05/07
12345678910...