وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست گواهینامه های منقضی شده

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیتبریزسیگمایول 190291394/09/241396/09/24
2 آذربایجان شرقیتبریزآلتین سازه آذر 310581394/11/121396/11/12
3 آذربایجان شرقیتبریزتوان صنعت آذربایجان 178221394/11/121396/11/12
4 آذربایجان شرقیتبریزهیدروبناسازآذر 256211394/09/241396/09/24
5 آذربایجان شرقیتبریزشرکت خاک راه ندا 70151394/12/091396/12/09
6 آذربایجان شرقیتبریزشرکت نقشه سازان تبریز 150191394/12/091396/12/09
7 آذربایجان شرقیتبریزآذر پایاپی 164991394/11/121396/11/12
8 آذربایجان شرقیتبریزطرحاب خاک 147441394/11/121396/11/12
9 آذربایجان شرقیتبریزآذر سلدرم داش 190591394/11/121396/11/12
10 آذربایجان شرقیتبریزرساایستاپی 276451394/09/241396/09/24
12345678910...