وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست گواهینامه های منقضی شده

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 آذربایجان شرقیاهردژ راه تیر 13641394/11/121396/11/12
2 آذربایجان شرقیاهرظریف سازه ارسباران 12851394/09/241396/09/24
3 آذربایجان شرقیاهرآرمه صنعت شهر 12901394/12/151396/12/14
4 آذربایجان شرقیاهر داود 1394/12/151396/12/14
5 آذربایجان شرقیمرندسایتال سازه سهند 20311395/09/021397/09/01
6 آذربایجان شرقیمرندعدالت گستران 10661396/03/231398/03/23
7 آذربایجان شرقیورزقانشرکت زراندیش ورزقان 711396/03/071398/03/07
8 اردبیلگِرمیشرکت ابادانی آذرمغان 7291395/02/281397/02/27
9 خراسان رضویتربت حیدریهشرکت فنی مهندسی برق توان گسترتربت  9291395/12/191397/12/18
10 خراسان رضویتربت حیدریه حسین 1395/09/131397/09/12
12345678910...