وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست گواهینامه های منقضی شده

استان
شهرستان
نام شرکت/شماره ثبت شرکت/شناسه ملی/نام شخص/کد ملی
نوع فعالیت
                         
ردیفاستانشهرستانشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتتاریخ صدورتاریخ انقضا
1 البرزکرجعمران فنون کرخه 269231395/05/171397/05/16
2 البرزکرج رضا 1394/11/071396/11/07
3 البرزکرجرایمند راه ریبان 4612411395/05/171397/05/16
4 البرزکرج آبگستران سبز اندیش  1394/07/011396/07/01
5 البرزکرجآرمان صنعت نوین باستان  1394/07/011396/07/01
6 البرزکرجمهندسی نیرو صنعت غزال  212441395/06/231397/06/22
7 البرزکرجشرکت مهندسی آنایاد  1394/11/071396/11/07
8 البرزکرجالمان سازه پایدار 4203271395/05/171397/05/16
9 البرزکرجمحیط سبز ماهان 181581394/11/071396/11/07
10 البرزکرجراه بنای قائم 18421394/07/011396/07/01
12345678910...