وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران دارای معرفینامه

استان
شهرستان
نام شرکت
شماره ثبت شرکت
نوع فعالیت
                         
ردیفشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتدستگاه متقاضیتاریخ درخواستتاریخ صدورشماره معرفینامه
1  ابراهیم شرکت گاز استان1396/03/10  
2  علی محمد شرکت گاز استان سمنان 1395/08/18  
3  جمشید نوسازی مدارس استان خراسان شمالی1396/04/17  
4  فرشاد آب و فاضلاب1396/07/10  
5  فرشاد شرکت ملی نفت ایران1396/07/10  
6  فرشاد شرکت ملی گاز ایران1396/07/10  
7  فرشاد شرکت شهرک های صنعتی تهران1396/07/10  
8  جواد نوسازی مدارس استان خراسان شمالی1397/03/10  
9  مصطفی اداره آب و فاضلاب استان خراسان شمالی1397/02/02  
10  علی محمد شهرداری ایلام1396/03/091396/03/093085
12345678910...