وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

لیست پیمانکاران دارای معرفینامه

استان
شهرستان
نام شرکت
شماره ثبت شرکت
نوع فعالیت
                         
ردیفشخص حقوقیشخص حقیقیشماره ثبتدستگاه متقاضیتاریخ درخواستتاریخ صدورشماره معرفینامه
1  ماندنی دانشگاه علوم پزشکی1395/10/201395/10/20102
2  ماندنی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1395/10/201395/10/20102
3  ماندنی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1395/10/231395/10/20102
4  مرتضی اداره آب و فاضلاب استان کرمانشاه1395/11/091396/01/0110
5  علی آب و فاضلاب1396/11/03  
6  علی شرکت برق1396/11/03  
7  علی شرکت ملی نفت ایران1396/11/03  
8  علی شرکت شهرک های صنعتی تهران1396/11/03  
9  علی شرکت ملی گاز ایران1396/11/03  
10  علی محمد شهرداری ایلام1396/03/091396/03/093085
12345678910...