وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد.


تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/10/5 هيأت وزیران درخصوص"الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات"، طي نامه شماره 135943 در تاریخ 1397/10/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


تاریخ ثبت : 1397/10/16
تعداد بازدید : 6694