وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

نظام نامه ایمنی در واحدهای صنعت نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت منعقد گردید

صنایع نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی به لحاظ پیچیدگی های فنی، تجهیزات، ماهیت فرایندها، عملیات و جغرافیای عملیاتی همواره دارای مخاطرات و ریسک های بالای مختص به خود بوده که مدیریت این ریسک ها مستلزم ایجاد استقرار، توسعه و بهبود سامانه های ایمنی می باشد .


صنایع نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی به لحاظ پیچیدگی های فنی، تجهیزات، ماهیت فرایندها، عملیات و جغرافیای عملیاتی همواره دارای مخاطرات و ریسک های بالای مختص به خود بوده که مدیریت این ریسک ها مستلزم ایجاد استقرار، توسعه و بهبود سامانه های ایمنی می باشد . بدیهی است چارچوب این سامانه ها از طریق ضوابط شامل استانداردها، مقررات، رویه ها و دستورالعمل های ایمنی خاص تبیین می شود . به منظور صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی کشور در سرزمین اصلی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی و هم افزایی منابع و توسعه همکاری های مشترک بین دستگاهی در راستای ارتقاء سطح ایمنی صنعت، سیاست های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می گردد​


تاریخ ثبت : 1395/08/29
تعداد بازدید : 1288