وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

راهنمای سامانه

_مستندات قانونی

در راستای ایمن­ سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط شورای عالی حفاظت فنی و به استناد مواد13، 85 و 91 قانون جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

همچنین این آیین نامه در ماده 2 تصریح می کند: کلیه پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخذ نمایند. و نیز طبق ماده 3 این آیین نامه كارفرما بايستي با پيمانكاراني قرارداد منعقد نمايد كه صلاحيت انجام كار آنان از نظر ايمني توسط وزارت كار و امور اجتماعي تاييد شده باشد. قابل ذکر است باتوجه به لازم الاجرا بودن کلیه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، ضمن برخورد قانونی با پیمانکاران متخلف، از ادامه فعالیت این قبیل پیمانکاران در پروژه های در دست اجرا نیز از طریق مراجع قضایی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدیهی است در صورت وقوع حادثه ناشی از کار بی توجهی به ماده3 آیین نامه فوق الذکر، می تواند بخشی از مسئولیت وقوع حادثه را متوجه کارفرمای محترم نماید.

_مدارک و مستندات مورد نیاز         

_گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی)  از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان مدیریت، استانداری، اداره  کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ونظایرآن.(به همراه فایل اسکن شده آن)

نکته 1: منظور از گواهی صلاحیت پیمانکاری، مدرکی است بر اساس مقررات و به ازای احراز شرایط لازم از سوی مرجع ذیصلاح برای فعالیت پیمانکاری صادر می گردد.

نکته2:  درصورتیکه که پیمانکار دارای صلاحیت پیمانکاری نباشد  ادامه فرایند میسر نمی باشد ، بنابراین متقاضی می بایست نسبت به اخذ آن از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

_نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر.

_شناسنامه مدیرعامل (به همراه فایل اسکن شده تمام صفحات)

_کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (به همراه فایل اسکن شده از پشت و روی آن)

_آگهی تاسیس شرکت(به همراه فایل اسکن شده)

_ اساسنامه شرکت (به همراه فایل اسکن شده کلیه صفحات).

  _آگهی آخرین تغییرات شرکت( به همراه فایل اسکن شده)

_ صفحه اول قراردادهای چهار سال اخیر (به ترتیب زمان شروع و پایان و همراه با فایل اسکن شده)

_  لیست تجهیزات حفاظت ایمنی( به همراه فایل اسکن شده)

_ گواهی صلاحیت مسئول ایمنی اخذ شده از واحد بازرسی کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (به همراه فایل اسکن شده)

نکته3: در صورت داشتن پیمان این بند الزامی است. وبرای اخذ آن کارفرما می بایست طبق آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی  فرد واجد شرایط را به اداره کل کار استان مربوطه جهت فرایند اخذ گواهی صلاحیت مسئول ایمنی معرفی نماید

_  آخرین لیست های  بیمه کارگاه (به همراه فایل اسکن شده)

_گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری (مطابق لیست بیمه برای تمام کارگران، به همراه فایل اسکن شده)

نکته4: در صورت داشتن پیمان این بند الزامی است  

_گواهینامه دوره آموزش کارفرمایی (یکی از اعضاء هیات مدیره ترجیحا مدیر عامل)( به همراه فایل اسکن شده)

 سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی دارای اعتبار با کدرهگیری ( به همراه فایل اسکن شده)

  فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی  ویا رسید دستگاهpos  به میزان مبلغ تعیین شده، جهت برگزاری دوره های آموزشی (بطور مجزا برای دوره های کارگری و کارفرمایی وبه حساب تعیین شده (مورد تائید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان) واریز گردد)( به همراه فایل اسکن شده)

نکته5: در صورتیکه تعداد کارگران شرکتی بالا باشد دوره اموزشی در مراحل متعدد و با اولویت بندی ادارات اجرایی برگزار خواهد شد و انتخاب کارگران بر اساس نوع شغل و خطر بر عهده اداره کل استانها می باشد.

  فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی  ویا رسید دستگاهpos  به میزان مبلغ تعیین شده ،جهت تشکیل پرونده  ( به همراه فایل اسکن شده)

نکته6: الزاما موارد ذکر شده در سامانه باید  بارگذاری گردد،بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع پرونده به متقاضی عودت داده خواهد شد.

نشانی کامل محل پیمان های در حال اجرا.(برای اخذ گواهینامه داشتن پیمان در حال اجرا الزامی است.)

_ثبت ­نام الکترونیکی و برابر اصل نمودن مدارک توسط مبادی تعیین شده( کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان و یا کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان)

در این مرحله ضروریست متقاضی پس از آماده سازی مدارک مذکور و حضور در دوره های آموزشی پیش بینی شده(کارگری و کارفرمایی) و اخذ گواهینامه آموزشی آن از مراجع ذیصلاح مطابق ائین نامه آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان ، به سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور، به نشانی . svcc.mcls.gov.ir  مراجعه و با انتخاب یکی از مجراهای تعیین شده(کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان و یا کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان)، پس ازدرج  نام و نام خانوادگی،ایمیل، نام کاربری ( شماره تلفن همراه متقاضی) و کلمه عبور مناسب ثبت نام نماید،سپس اطلاعات سامانه را تکمیل و نیز کلیه مدارک یاد شده را در سامانه بارگذاری نماید.(پیشنهاد می گردد برای استفاده مطلوبتر از مرورگر گوگل کروم استفاده گردد.) و در پایان از طریق قسمت تکمیل ثبت نام ،پرونده الکترونیکی تشکیل شده را از طریق سامانه به کانون مربوطه ارسال نمایند. پس از ارسال پرونده الکترونیکی طی مدت 48 ساعت ، متقاضی موظف است اصل مدارک را جهت برابر اصل نمودن به همراه رونوشت مدارک ( به منظور تشکیل پرونده فیزیکی پیمانکار) به کانون مربوطه تحویل نماید. در غیر این صورت امکان بررسی میسر نبوده و پرونده مجدداً به کارتابل متقاضی مرجوع خواهد گردید. کانون مربوطه نیز پس از بررسی و برابر اصل نمودن(کلیه مستندات می بایست مهمور به برابر اصل گردد.) و تشکیل پرونده فیزیکی و بایگانی مناسب آن ، مکلف است پرونده الکترونیکی را از طریق سامانه به واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارجاع نماید.

نکته7- در هنگام ورود به سامانه امکان ورود از دو طریق کانون انجمن های صنفی کارفرمائی استان و کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی کار استان وجود دارد و به اطلاع می رساند کانونهای یاد شده هیچ اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند و صرفا انتخاب آن بر اساس نظر متقاضی می باشد.

    نکته 8-  متقاضیان در درج آدرس دفتر مرکزی می بایست این دقت را داشته باشند که درقسمت مشخصات دفتر مرکزی منظور از استان همان استان محل ثبت شرکتها می باشد و شرکتهایی که دارای شعبه می باشند صرفا می بایست از طریق     دفتر مرکزی(محل استان ثبت شرکت) اقدام نمایند.

نکته 9_  متقاضیان می توانند جهت اطلاع از چگونگی برگزاری دوره ها ی آموزشی،با ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها یا کانونهای مربوطه هماهنگ نمایند.

نکته10- نام کاربری و گذرواژه انتخاب شده در این مرحله تنها امکان پیگیری و انجام اصلاحات در پرونده الکترونیکی و یا تکمیل آن برای متقاضی است، لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نکته11- پس از تکمیل ثبت نام و ارسال پرونده الکترونیکی به کارتابل کانون، امکان ویرایش برای متقاضی وجود نخواهد داشت. لذا توصیه می گردد در تکمیل اطلاعات و بارگذاری تصاویر مستندات، نهایت دقت و صداقت رعایت گردد.بدیهی است مسئولیت عواقب هرگونه اطلاعات خلاف واقع و یا مدارک مخدوش یا مجعول پس از بارگذاری بر عهده متقاضی خواهد بود.

نکته12- متقاضیان می توانند جهت حصول اطمینان از هزینه های اعلامی،قبل از واریز هرگونه مبلغ در خصوص ثبت نام و تشکیل پرونده و برگزاری دوره های اموزشی به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور مراجعه نمایند.

    _انجام بازرسی و  صدور گواهینامه (مراحل مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان)

پس از بررسی مدارک و برابر اصل نمودن توسط کانون(مهمور به برابر اصل کلیه مدارک مشاهده شده)، پرونده شرکت توسط کانون مربوطه بصورت الکترونیکی  از طریق سامانه به واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال می گردد که به دو حالت تقسیم        می گردد:

الف)پیمانکار دارای پیمانهای در دست اجرا در استانها و شهرستانهای مختلف :

در این حالت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه (اداره بازرسی کار )پرونده را به بازرس کارهای شهرستانی قید شده در سامانه (محل پیمانهای پیمانکاران در شهرستان اعلام شده)  ارجاع خواهد داد.سپس با اعلام به بازرس کار شهرستان مربوطه نیز پس از هماهنگی با پیمانکار از محل پیمان بازرسی طبق ضوابط تعیین شده بعمل آورده و بازرس کار شهرستان مربوطه گزارش بازرسی از طریق سامانه ثبت و به کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران استان (محل مبداء) ارسال می نماید و پرونده در نوبت رسیدگی در کمیته مزبور قرار خواهد گرفت.پس از رسیدگی در کمیته تشخیص استانی و در صورت موافقت، گواهینامه ایمنی پیمانکاری با اعتبار دو ساله برای پیمانکار صادر خواهد گردید.

نکته10: در برخی مواقع کمیته استانی می تواند جهت بررسی پرونده ها  از کانونها پرونده های فیزیکی تعیین شده را تقاضا نماید.

ب)پیمانکار فاقد پیمان:

 در این حالت نیز پرونده به بازرس کار ارجاع گردیده و پیمانکار بنا بر اظهار عدم پیمان می بایست مدارک ذیل را تهیه و در اختیار بازرس کار قرار دهد:

_ تعهدنامه محضری مبنی بر عدم پیمان در دست اجرا و نیز در صورت عقد پیمان رعایت مفاد آیین نامه آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان(اموزش کارگران) و بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها،

_ اسناد مناقصه ای که قصد شرکت نمودن در مناقصه را دارد

پس از دریافت و بررسی مدارک توسط بازرس کار ، بازرس کار می تواند پیشنهاد صدور معرفی نامه را بدهد در این صورت پرونده به کمیته تشخیص صلاحیت استانی از طریق سامانه  ارجاع گردیده و پس از بررسی و به تشخیص کمیته مذکور ،معرفینامه ای صرفا خطاب به دستگاه مناقصه گذار و با اعتبار دوماهه برای متقاضی برای شرکت در مناقصات و عقد قرارداد از طریق سامانه  صادر و به تائید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان(مدیریت روابط کار)  می گردد.

نکته11- در حالت دوم ،کارفرما مکلف است دوره آموزشی مربوط به کارفرمایان را طی نموده باشد تا امکان صدور معرفی نامه میسر باشد.

نکته12- در صورتیکه  پیمانکار دارای معرفی نامه می باشد و در مناقصات برنده گردید موظف می باشد پس از انعقاد قرارداد و تجهیز کارگاه  به به واحد بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه مراجعه  و تقاضای بازرسی از محل نماید تا پس از مراحل ادارای و بررسی های لازم برابر مقررات گواهینامه دو ساله یاد شده صادر گردد.

نکته 13- در صورت مخالفت رای کمیته تشخیص استانی متقاضیان می توانند ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ اعلام رای نسبت به رای صادره اعتراض نمایند تا با مشخص شدن مشکل و رفع نقص آن،مجددا پرونده در قالب کمیته تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.

نکته14- متقاضی در صورت شرکت در مناقصات  مختلف می تواند به بازرس کار مربوطه مراجعه و مجددا تقاضای معرفی نامه نماید و در صورت نیاز بازرس کار می تواند فرایند مربوطه مذکور را اجرا نماید.

 _شرایط تمدید:

 گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای 2 سال اعتبار از تاریخ صدور می باشد. پس ازطی مدت 2 سال از صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، پیمانکار می تواند تمدید گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی خود را حداکثر 60 روز قبل از انقضای تاریخ پایان گواهینامه از طریق سامانه درخواست مطرح نماید. بر همین اساس پس از ورود  متقاضی به  سامانه  و انتخاب گزینه درخواست تمدید  به اداره کل  کار استان مراجعه و گواهینامه قبلی را عودت، سپس بررسی اولیه ای توسط واحد بازرسی کار ادراه کل کار استان انجام خواهد گرفت تا در صورت داشتن شرایط لازم تمدید ،پیمانکار بتواند پس از مراجعه به سامانه و کارتابل مربوطه  پس از انتخاب کانون مربوطه(کانون ایمنی و کانون کارفرمایی)، اطلاعات خود را تکمیل و  مجدداً فرایند بررسی  طی نماید.

نکته15- هزینه ای برای تمدید بار اول به منظور ثبت نام و تشکیل پرونده  از متقاضیان دریافت نمی گردد .

نکته16- بررسی تمدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، همانند مراحل اخذ گواهینامه یاد شده می باشد(فرایند تمدید از هر دو کانون برای متقاضیان امکانپذیر می باشد) و هیچ گونه حق مکتسبه برای پیمانکار وجود نخواهد داشت.