وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

سوالات متداول

  • میزان پرداخت حق الزحمه ثبت نام و تشکیل پرونده جهت اخذ مدرک تائیدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدر می باشد؟

    حق الزحمه تشکیل پرونده و تمدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد.

     -مبلغ کل حق الزحمه معادل یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان برای بازه زمانی 4 سال(2سال از آغاز صدور گواهینامه +2سال تمدید گواهینامه) می باشد

    - در صورت تمایل متقاضیان جهت ایجاد پرونده الکترونیکی ،کانونها و انجمنهای صنفی مربوطه می توانند مبلغ 100000 ریال معادل ده هزار تومان برای انجام این امر اخذ نمایند.(بنابراین مبلغ مذکور کاملا اختیاری می باشد)

  • چگونه از مبلغ فیش های واریزی (ثبت نام، شرکت در دوره های آموزشی) مطلع شویم؟

    با توجه به اینکه هنگام ثبت نام می بایست از طریق یکی از مجراها(کانون ایمنی یا کانون کارفرمایی) وارد شوید جهت چکونگی ادامه فرایند از جمله چگونگی واریز مبالغ با کانون های مربوطه هماهنگی های لازم را بعمل آورد. نشانی کلیه کانونها در انتهای صفحه اصلی درج شده است.